احتمال بسته شدن مرزهای شینگن تا سپتامبر
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

احتمال بسته شدن مرزهای شینگن تا سپتامبر